Información municipal actualizada sobre as medidas respecto á COVID-19 aplicadas á cidade e á Administración

ANTIGA WEB
www2.arteixo.org

 SERVIZO MUNICIPAL AUGAS
augas@arteixo.org
SERVIZO MUNICIPAL RESIDUOS
lixo@arteixo.org
PERFIL DO CONTRATANTE
Concello de Arteixo
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Bibliotecas

Pagos e taxas

Educación

Emprego

Bibliotecas
Pagos e taxas
Educación
Emprego

Servizos sociais

Oficina de consumo

Cultura
Arteixo

Seguridade cidadá

Deportes

Residuos e reciclaxe

Goberno e transparencia

Servizos municipais

Medio ambiente

Padrón municipal

Turismo

Mobilidade e transporte

Axudas e subvencións

Urbanismo Arteixo

Ordenanzas Arteixo

Servizos
Sociais
Movilidade
e transporte
Goberno
e transparencia
Deportes
Cultura
Arteixo
Urbanismo
Arteixo
Padrón
municipal
Servizos
municipais

Residuos
e reciclaxe
Oficina de
consumo
Axudas
e subvencións
Turismo
Medio
ambiente
Seguridade
cidadá
Ordenanzas
Arteixo
.

Medio ambiente

Oficina de consumo

Servizos Municipais

INICIO

TABOLEIRO DE ANUNCIOS

Arteixo adicará o ano próximo 55.000€ a axudas á mobilidade para persoas con diversidade funcional

O Concello de Arteixo abre o prazo para a presentación de solicitudes de axudas á mobilidade para persoas con diversidade funcional e/ou con dependencia acreditada. Consignación orzamentaria: 55.000,00€ con cargo á partida orzamentaria da Concellaría de Servizos...

Exposición pública da aprobación do padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento do lixo

O Concello de Arteixo expón ao público, mediante edicto, tódolos datos incorporados ao Padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento do lixo e residuos urbanos correspondente ao primeiro semestre de 2021.

Información Pública da Aprobación Inicial do Proxecto de Equidistribución da UA 9

Aprobación Inicial do Proxecto de Equidistribución da UA 9

Exposición pública da aprobación do padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento do lixo

O Concello de Arteixo expón ao público, mediante edicto, tódolos datos incorporados ao Padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento do lixo e residuos urbanos correspondente ao segundo semestre de 2020. Edicto

Instrucción de regulación de usos

En data 05/05/2021 mediante Decreto de Alcaldía número 1159/2021, con asunto “INSTRUCIÓN EN RELACIÓN COS USOS RECOLLIDOS NAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DE ARTEIXO APROBADAS POLO PLENO DA CORPORACIÓN O 8/04/1995 E DEFINITIVAMENTE POLA COMISIÓN PROVINCIAL URBANISMO...

VÍDEO PLENO

 

INCIDENCIAS

A variante ómicron modifica os plans dos Reis Magos

Seguindo as recomendacións da Xunta de Galicia, en Arteixo só haberá unha Cabalgata Estática no Campo da Festa, similar á do pasado ano Deberá solicitarse cita previa para visitar ás súas maxestades.

Corte de auga programado no centro de Arteixo

O Servizo municipal de augas programa un corte no suministro para o próximo venres 17 co obxectivo de acometer a renovación e mantenemento de caudalímetros.  Será entre as 00.00h e as 7 da mañá.  O corte afectará a todo o centro de Arteixo e, en todo momento,...

Naturgy apraza o corte de electricidade en Uxes

Naturgy aprazou o corte de electricidade que anunciara para mañá en Uxes por cuestións técnicas. Por tanto, NON se producirá mañá o corte eléctrico anunciado de once horas en Uxes. O traslado anunciado de transformadores farase máis adiante e anunciarase o...

SERVIZOS

SERVIZOS Á CIDADANÍA

Bibliotecas, Educación, Servizos sociais, Turismo, Igualdade, Cultura, Consumo …

GOBERNO

Goberno aberto, (Transparencia, Participación), Plenos, …

SERVIZOS AO TERRITORIO

Urbanismo, Espazo público, Mobilidade, Medio Ambiente

ADMINISTRACIÓN

Servizos económicos,
Recursos Humanos …

ECONOMÍA E EMPREGO

Comercio, Promoción económica, Emprego, Empresas

O MÁIS SOLICITADO

Servizos e información máis solicitados clasificados

GOBERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA DO CONCELLO DE ARTEIXO
ÁREA DE MAIORES E ACTIVIDADES SOCIAIS
ÁREA DE ECONOMÍA E FACENDA, CONTRATACIÓN, TURISMO E NOVAS TECNOLOXÍAS
ÁREA DE PERSOAL E SEGURIDADE CIDADÁ
ÁREA DE DEPORTES, PARTICIPACIÓN CIDADÁ E XUVENTUDE
ÁREA DE MEDIO URBANO
ÁREA DE IGUALDADE, SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE E EDUCACIÓN
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL
ÁREA DE CULTURA
ÁREA DE URBANISMO E PATRIMONIO
ÁREA DE SERVIZOS MUNICIPAIS
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PRESIDENCIA DO CONCELLO DE ARTEIXO
ÁREA DE IGUALDADE, SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE E EDUCACIÓN
ÁREA DE MAIORES E ACTIVIDADES SOCIAIS
ÁREA DE PERSOAL E SEGURIDADE CIDADÁ
ÁREA DE URBANISMO E PATRIMONIO
ÁREA DE DEPORTES, PARTICIPACIÓN CIDADÁ E XUVENTUDE
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL
ÁREA DE ECONOMÍA E FACENDA, CONTRATACIÓN, TURISMO E NOVAS TECNOLOXÍAS
ÁREA DE CULTURA
ÁREA DE SERVIZOS MUNICIPAIS
ÁREA DE MEDIO URBANO
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Proxectos estratéxicos

Proxectos europeos

Proxectos europeos nos que participa Arteixo

PMUS

Plan de Mobilidade Urbana Sostible

PAUM Arteixo 2021-28

Plan de Accesibilidade Universal Municipal de Arteixo 2021-2028

Plan Igualdade 21-24

Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Arteixo 21-24

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
«Una manera de hacer Europa»

UNIÓN EUROPEA

PO FSE Galicia 2014-2020
«Inviste no teu futuro»
Ir al contenido