Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Servizos sociais desenvolve o programa de inclusión social destinado a colectivos en situación de especial vulnerabilidade ou en risco social

/ Servizos sociais desenvolve o programa de inclusión social destinado a colectivos en situación de especial vulnerabilidade ou en risco social

O Departamento Servizos Sociais desenvolve o Programa de Inclusión Social destinado a colectivos en situación de especial vulnerabilidade ou en risco social, que inclúe as seguintes prestacións de apoio á inclusión sociolaboral:

SERVIZOS SOCIAIS DESENVOLVE O PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DESTINADO A COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE OU

EN RISCO SOCIAL  

 REFORZO SOCIOEDUCATIVO

Orientado a proporcionar apoio ao alumnado para reforzar a importancia da educación, evitar o abandono prematuro na etapa da escolarización obrigatoria, reducir o absentismos e facilitar a transición entre a educación primaria e a secundaria.

FORMACIÓN ADAPTADA

Nesta formación desenvólvense contidos relacionados coas medidas comprendidas na estratexia de inclusión social de Galicia, como a preparación para a adquisición de competencias clave e as accións de alfabetización dixital e informática básica.

PARTICIPACIÓN SOCIAL. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. 

Destinada a accións formativas de alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia.

PARTICIPACIÓN SOCIAL. COÑECEMENTO DO FUNCIONAMENTO E COSTUMES DA SOCIEDADE DE ACOLLIDA

Dirixida ao coñecemento do funcionamento e os valores da sociedade de acollida para as persoas inmigrantes.

MEDIACIÓN INTERCULTURAL.

Comprende accións de acompañamento presencial ou de sensibilización directa na contorna social próxima das persoas coas que se levan a cabo as accións de mediación, que teñan por finalidade a comunicación, o entendemento e a transformación das relacións entre as persoas e grupos sociais culturalmente diferenciados, así como previr e solucionar conflitos.

Todas as accións responden á subvención solicitada á Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Inclusión Social, e está cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través do programa FSE+ Galicia 2021-2027, no seu obxectivo político 4: unha Europa máis social e inclusiva, mediante a aplicación do piar europeo de dereitos sociais, prioridade 2: INCLUSIÓN SOCIAL E LOITA CONTRA A POBREZA.

Ir al contenido