Participación Cidadá

Documentos:

Modelo Autorización SMS
Modelo autorización datos
Modelo autorización fotos
Regulamento Participación Cidadá
Regulamento Consellos Sectoriais
Ordenanza subvencións