Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Servizos > Servizos Sociais > Servizo de Atención Temperá (SAT) do Concello de Arteixo

/ Servizo de Atención Temperá (SAT) do Concello de Arteixo

Servizo de Atención Temperá. Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Obxetivos

Entendemos por atención temperá ao conxunto de intervención dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e á súa contorna, e que ten por obxectivo darlles resposta o máis axiña posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos.

Detección precoz

Tanto os profesionais dos centros educativos, como os membros do ámbito familiar e o pediatra de cabeceira, poden identificar necesidades como retraso ou dificultades no desenvolvemento motor, na linguaxe, nas relacións sociais e/ou nos procesos de aprendizaxe.

Cómo actúo?

Unha vez que se detecta unha necesidade, os proxenitores deberán acudir ó centro de saúde (se a identificación da necesidade se detecta no eido educativo ou familiar).
Para a atención no SAT, é imprescindible a derivación por parte do pediatra. Para efectuala, contan cun formulario de derivación específico.
Unha vez que as familias conten con dito formulario, terán que presentalo nos Servizos Sociais do Concello de Arteixo para a solicitude no SAT.

Cómo traballamos?

Para atender ás necesidades do/a menor e á súa familia, e seguindo o protocolo de atención temperá, é fundamental a coordinación continua cos diferentes axentes da contorna durante o proceso de intervención co fin de xeneralizar as melloras.
Dende o equipo do SAT, unha vez detectada a demanda, será asignado un coordinador de caso que será o encargado de realizar a intervención co/a menor e demáis axentes, de maneira global.

Xestión da lista de espera (en caso de ser necesaria)

 • Atenderanse por orde de solicitude do servizo de atención temperá.
 • Teñen prioridade os casos de menores dun ano e os casos de menores que cumpran 6 anos ese curso escolar (entre o 1 setembro e o 31 agosto).
  • Para os menores dun ano, os criterios de prioridade serán:
   • Problema estrutural físico puntual, con resolución breve (previsión de alta por cumprimento de obxectivos antes dos 3 anos de idade). Especificamente: tortícolis conxénita , plagiocefalia, problemas estruturais de cadeiras (luxación, subluxación, displasias, etc.).
   • Signos de risco en neurodesarrollo, cun atraso maior de tres meses nos ítems de desenvolvemento.
  • Para os maiores: priorizaranse todos para facer, polo menos, a valoración inicial.

Contacto Servizos Sociais

Borja Rey, psicólogo dos Servizos Sociais do Concello de Arteixo
Rúa Ría de Noia, 2, 15142, Arteixo, A Coruña
E – mail: atenciontempera@arteixo.org; Telf.: 619 569 149

Equipo e ubicación do SAT

O Servizo de Atención Temperá do Concello de Arteixo está formado por un equipo transdisciplinar:

– Psicóloga
– Logopeda
– Fisioterapeuta
Todas elas contan con formación e experiencia en poboación pedriátrica e os axentes que os rodean.

O servizo de atención temperá do Concello de Arteixo ten a súa localización no local que está situado no baixo do Centro Residencial de maiores e Escola infantil, en Rúa Río Tambre s/n, C.P. 15142, Arteixo, A Coruña (entrada directa polo lado esquerdo do edificio).

 

Horario do Servizo de Atención Temperá (SAT)

Luns Martes Mércores Xoves Venres
Mañá 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-13:00
Tarde 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30

 

Ir al contenido