Ordenanzas non fiscais en vigor

 

Documentos:

Número 1.- Regulamento especial de honras e distincións
Número 2.-Regulamento para a creación, modificación e supresión de ficheiros de datos de carácter persoal
Número 4.-Ordenanza reguladora do rexistro municipal de ciclomotores
Número 7.-Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Arteixo
Número 8.-Regulamento municipal sobre voluntariado e outros axentes sociais
Número 9.-Agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil
Número 10.-Regulamento para a creación, organización e funcionamento do rexistro municipal e unións non matrimoniais
Número 12.-Regulamento de funcionamento da biblioteca municipal
Número 13.-Regulamento polo que se crea o rexistro municipal de asociacións
Número 14.- Ordenanza de pasos
Número 16.-Regulamento de funcionamento da emisora municipal Radio Arteixo
Número 17.-Regulamento de réxime interno nos centros sociais do Concello de Arteixo
Número 18.-Ordenanza de obras e servizos no dominio público
Número 20.-Ordenanza municipal reguladora das plantacións forestais en terreos agrícolas
Número 22.-Normas de funcionamento da cafetería-restaurante do parque forestal Monticaño
Número 23.-Regulamento de funcionamento e xestión do complexo residencial asistido ou semiasistido «Monticaño»
Número 24.-Ordenanza municipal reguladora da posesión e custodia de animais de compañía.
Número 26.-Ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais
Número 27 Ordenanza reguladora do servizo de vehículos de aluguer con aparato taxímetro
Número 32.- Condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial
Número 34.-Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria do Concello de Arteixo.
Número 35.-Ordenanza municipal de policía, bo goberno e medidas para fomentar e garantir a convivencia cidadá
Número 36.Ordenanza municipal regulamentadora do procedemento de intervención e control na execución de obras.
Número 42.-Ordenanza da Sede Electrónica.
Instrucción nº1 sobre terrazas
Número 46.-Ordenanza reguladora do servizo municipal de préstamo de bicicletas
Número 47 Regulamento do sistema interno de información do Concello de Arteixo e de creación da Oficina de Prevención do Fraude e de Protección do Denunciante.

[/learn_more] [/su_column] [/su_row]