Información municipal actualizada sobre as medidas respecto á COVID-19 aplicadas á cidade e á Administración

Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

PAGOS ONLINE

Pagos online

Qué tipo de tributos podo pagar?
O sistema permite pagar todo tipo de recibos, liquidacións e autoliquidacións, tanto en período voluntario como en período executivo.

Ten algún custe adicional este servizo?
Non, este servizo non cobra ningunha comisión por realizar calqueira tipo de pagamento.

Qué información preciso para realizar o pago?
Para realizar os pagos por este procedemento precisa ter a man unha copia do recibo ou da autoliquidación emitida polo Concello de Arteixo, ademáis dunha tarxeta de crédito en vigor de calqueira entidade bancaria.

O pago de tributos faise a través dun enlace co portal da Deputación de A Coruña a pasarela de pagos municipal e co soporte das entidades bancarias, segundo o tipo de ingreso:

Ten algún custe adicional este servizo?

Non, este servizo non cobra ningunha comisión por realizar calqueira tipo de pagamento.

Qué información preciso para realizar o pago?

Para realizar os pagos por este procedemento precisa ter a man unha copia do recibo ou da autoliquidación emitida polo Concello de Arteixo, ademáis dunha tarxeta de crédito en vigor de calqueira entidade bancaria.

O pago de tributos faise a través dun enlace co portal da Deputación de A Coruña a pasarela de pagos municipal e co soporte das entidades bancarias, segundo o tipo de ingreso:

IVTNU (Plusvalía)
ICIO (Imposto Construccións, Instalacións e Obras)
TAXAS MUNICIPAIS

IBI (Imposto de Bens Inmobles
IAE (Imposto de Actividades Económicas)
IVTM (Imposto vehículos tracción mecánica)

A plataforma de pagamento lle pedirá toda a información necesaria.

Ir al contenido