Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Servizos > Educación

/ Educación

A Concellería de Educación é a encargada de desenvolver os proxectos educativos dirixidos á comunidade escolar (profesorado, alumnado, e familias) do Concello de Arteixo.

Planificamos, colaboramos e participamos activamente na implantación de Programas Educativos de calidade. Esta Concellería é, ademáis, a responsable de coordenar a oferta educativa que os demáis departamentos municipais poñen a disposición da comunidade escolar do municipio co comezo do curso.

Achegar ás personas de Arteixo propostas didácticas que apoien o seu espírito creativo e constructivo é un dos obxectivos do Concello de Arteixo, e neste senso, promove cada ano un programa completo que reúne todas as actividades que constitúen un apoio á formación que se imparte nos centros escolares. O noso propio concello é unha verdadeira fonte de información onde podemos atopar os recursos que nos axudan a coñecer máis de preto a nosa historia, costumes, e a nosa riqueza patrimonial.

O Concello de Arteixo pon a disposición dos centros educativos do municipio a utilización do patrimonio e as posibilidades formativas de Arteixo para axudar aos escolares a coñecer mellor o seu propio entorno, para que saiban coidalo.

A educación é o instrumento capaz de transmitir a todas as xeracións o legado cultural e científico da sociedade á que pertencemos e á que temos dereito e, xunto con ese legado, facernos coñecer o conxunto de valores que dotan a cada persona da capacidade para trazar as súas propias metas personais.

Educación da a coñecer a listaxe definitiva de axudas ao transporte para estudiantes

A Concellaría de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación publica as listaxes definitivas de axudas ao estudo da liña 3 (MOBILIDADE) curso 2020/2021 aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 22 de xullo de 2021.

As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición contra o presente acordo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación do anuncio da publicación no Boletín Oficial da Provincia perante o mesmo órgano que o ditou. Para a resolución do recurso tense o prazo dun mes contado desde o día seguinte á interposición. Se transcorrido ese prazo non se ten notificada a resolución, entenderase desestimado o recurso por silencio administrativo.

Axudas concedidas

Axudas non concedidas

Publicación BOP

Instruccións para formalizar a Matrícula da Escola Municipal de Música para o curso 2021/2022

Nos documentos adxuntos atoparán toda a información relativa á formalización de matrícula de todas aquelas persoas que obtiveron praza para o próximo curso 2021-2022.

O alumnado deberá de entregar toda a documentación requerida entre o venres 11 e o luns 21 de xuño.

indicacións matrícula novo alumnado

Modelo nova matrícula-Instrumento Adultos-Curso 2021-2022_ONLINE

Modelo nova matrícula-Instrumento Menores-Curso 2021-2022_ONLINE

Modelo nova matrícula-MM-Curso 2021-2022_ONLINE

Modelo de designación de Conta Bancaria

Ir al contenido