Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Servizos > Igualdade

/ Igualdade

Qué é o CIM

CIM: Centro de Información á Muller en Arteixo

O Centro de Información á Mujer (CIM) é un servizo do Concello de Arteixo que brinda apoio e asesoramento as persoas usuarias sobre temas relacionados co seu benestar e desenvolvemento persoal. Cun equipo de profesionais capacitadas en xénero, dereitos da muller, saúde, emprego, vivenda, entre outros temas de interese. O CIM é un espazo seguro donde, de forma gratuita, se atenden as demandas das persoas usuarias de forma personalizada e confidencial.

O Centro de Información á Mujer ofrece de forma confidencial, entre os seus servizos:

 • Información sobre recursos sociais.
 • Asesoramento xurídico.
 • Atención psicolóxica.
 • Orientación profesional e sociolaboral,
 • Atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Atención específica a fillos e fillas e ás persoas menores ou maiores dependentes da muller vítima de violencia de xénero.
 • Atención a muller pertencentes a outros colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social ( mulleres estranxeiras, …).
 • Actividades de dinamización e tempo libre.
 • Formación en igualdade e prevención de violencia.
 • Información e asesoramento ao colectivo de persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais (en diante colectivo LGTBI), tanto individualmente como ás asociacións e federacións que o demanden.

Principios de actuación

Os principios de actuación do Centro de Información á Muller (CIM) en Arteixo son:

 • Anonimato e respecto á vontade das usuarias.
 • Gratuidade.
 • Confidencialidade.
 • Coordinación cos servizos sociais comunitarios e demais servizos municipais.
 • Colaboración coas demais administracións públicas.

Estes principios guían a actuación do CIM para brindar un servizo efectivo e respectuoso ás persoas usuarias que buscan axuda.

Violencia contra a muller

A través do CIM o Concello presta durante todo o ano servizos de atención e asesoramento específico dirixido a mulleres víctimas de violencia de xénero e ás súas fillas e fillos.

 • Información nos trámites de denuncia.
 • Información e xestión de aloxamento alternativo (casa de acollida).
 • Información e tramitación de prestacións propias do concello ou doutros organismos.
 • Información e tramitación do servizo telefónico de Atención e
 • Protección (ATENPRO) para víctimas de violencia de xénero da Cruz Vermella.

Recursos do CIM

O Centro de Información á Muller conta cun equipo de persoas altamente capacitadas e comprometidas, conformado por:

 • Directora Psicóloga.
 • Traballadora Social.
 • Avogada.
 • Psicóloga infantil.
 • Axente de igualdade.

Servizos que ofrece o persoal do CIM

Estes son os servizos que se ofrecen dende o Centro:

Atención social

 • Atención directa ás persoas que acoden ao CIM (persoal ou telefónica).
 • Informar, valorar e orientar sobre os recursos sociais existentes e, especificamente, ás mulleres que sofren violencia de xénero.
 • Atención ás fillas e fillos e ás persoas menores ou maiores dependentes delas..
 • Xestión e trámite de prestacións, aloxamento alternativo, vivenda, etc.
 • Orientación profesional e sociolaboral.

Atención psicolóxica

 • Asistencia e orientación ante problemas de parella.
 • Apoio e asesoramento en caso de violencia de xénero.
 • Apoio psicolóxico ás súas fillas e fillos.

Atención xurídica

Información e asesoramento sobre:

 • Dereito de familia: separación, divorcio, pensión de alimentos, custodia, réxime de visitas, etc.
 • Dereito penal: malos tratos, denuncias, lesións, inxurias…
 • Dereito civil: vivenda, herdanzas, etc.
 • Dereito laboral: permisos de maternidade/paternidade, contratación e despedimentos, acoso sexual, etc.
 • Xustiza gratuíta.

Dereitos das Mulleres

Os dereitos das mulleres: unha loita continua

Desde tempos antigos, as mulleres loitaron polos seus dereitos e liberdades. Aínda que se lograron importantes avances na loita pola igualdade de xénero, aínda queda moito por facer. Desde o CIM, abordamos a situación actual dos dereitos das mulleres e as accións que se están levando a cabo para melloralos.

Coñece os dereitos fundamentais das mulleres

Os dereitos das mulleres son un tema crucial en todo o mundo. En Arteixo, como en moitas partes do mundo, estes dereitos seguen sendo limitados e violados. Por iso, é importante coñecer e promover os dereitos fundamentais das mulleres. Aquí presentámosche os dereitos das mulleres en Arteixo e en todo o mundo.

 1. Dereito á igualdade ante a lei: As mulleres teñen dereito a un trato xusto e equitativo sen discriminación por razóns de xénero.
 2. Dereito á educación: As mulleres teñen dereito a recibir unha educación de calidade e a ter acceso a todos os niveis e tipos de educación.
 3. Dereito á seguridade e a protección contra a violencia: As mulleres teñen dereito a vivir sen violencia, incluíndo a violencia doméstica e sexual.
 4. Dereito á saúde: As mulleres teñen dereito a recibir atención médica e a tomar decisións informadas sobre a súa propia saúde e benestar.
 5. Dereito á participación política: As mulleres teñen dereito a participar na vida política do seu país, incluíndo o dereito para votar e a ser elixidas.
 6. Dereito á liberdade de expresión e de asociación: As mulleres teñen dereito a expresarse libremente e a formar e unirse a grupos da súa elección.
 7. Dereito á igualdade no traballo: As mulleres teñen dereito a traballar en condicións xustas e equitativas, incluíndo igualdade salarial e protección contra o acoso e a discriminación no lugar de traballo.
 8. Dereito á propiedade: As mulleres teñen dereito a posuír e controlar a súa propiedade, incluíndo terras, bens e activos.

Estes dereitos están protexidos pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos e outras leis e tratados internacionais. É importante seguir traballando para garantir a protección e promoción dos dereitos das mulleres en Arteixo e en todo o mundo.

Dereitos das Mulleres que sofren violencia de xénero

As mulleres que sofren malos tratos teñen dereito sobre información de trámites ou actuacións legais:

 • Dereito á información.
 • Dereito a asistencia integral.
 • Dereito a asistencia xurídica gratuíta, inmediata e especializada.
 • Dereitos laborais.
 • Dereitos en materia de emprego e para a inserción laboral.
 • Dereitos económicos.
 • Dereito a vivenda.
 • Dereito a escolarización inmediata.
 • Dereito ao cambio de apelidos ou de identidade.

Dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero sobre a atención e trato recibido:

Teño dereito a:

 • Que se me trate con respeto e dignidade.
 • A ser tratada con empatía.
 • A que se respeten os meus dereitos.

É importante que as mulleres coñezan os seus dereitos e saiban facelos valer ante as autoridades competentes para protexer a súa seguridade e benestar.

Actividades

Commemoracións

8M = Arteixo Activo en Feminino

25N

Traballo en Grupo no CIM

Dende o CIM promovemos o traballo en grupo como medida terapéutica e de socialización.
Estes grupos brindan apoio mutuo, comparten experiencias e axudan a aprender habilidades novas. Tamén poden ser unha oportunidade para traballar a autoestima, a confianza e o empoderamento das mulleres.
Grupos de traballo que temos no CIM en Arteixo neste momento.
Coñecen os grupos de traballo … Cales son?

¿Que grupos temos neste momento?

MULLEReANDO

Naceu no 2021 co obxectivo de crear rede de mulleres cun mesmo interese, saír a camiñar e relacionarse entre elas.
Co éxito do grupo de Arteixo xorden outras iniciativas como a de Oseiro.

Se queres formar parte dalgúns dos grupo xa formados ou che gustaría que na túa parroquia se poña en marcha un novo contacta co CIM

O grupo de crecemento. “Entre Mulleres”

Este grupo leva funcionando máis de 15 anos. Reunímonos unha vez o mes para falar, escoitar, reflexionar e divertirnos sobre diversos temas relacionados coa actualidade.
Comprometémonos a respectar a diversidade de opinións e a non desvelar información compartida polas participantes.

Se queres formar parte deste grupo a inscrición e a través do CIM.

Os Puntos Violetas

Ir al contenido