Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Impresos e solicitudes de urbanismo

/ Impresos e solicitudes de urbanismo

Ver documentos

DECLARACIÓN RESPONSABLE AUGAS GALICIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE COSTAS XUNTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE Diputación ACTIVIDADES EN ZONA DOMINIO PUBLICO

DECLARACIÓN RESPONSABLE Diputación OBRAS MENORES GL

I002 DENUNCIA DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA

INSTANCIA XERAL

U000 ICIO ORDENANZA FISCAL 4

U000 MODELO AUTOLIQUIDACIÓN O.F. N.º 7 LICENCIAS Y COMUNICACIONES PREVIA DE OBRA PDF

U000 RENUNCIA O INCREMENTO DO VALOR DE EXPROPIACIÓN

U000 SOLICITUDE VISITA COMPROBACIÓN

U001 SOLICITUDE CERTIFICADO DE NON EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA

U004 SOLICITUDE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

U007 SOLICITUD DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

U018 INSTRUCCIÓN sobre DIVISIÓN DE TERRENOS

U018 SOLICITUD DE LICENZA DE DIVISIÓN DE PREDIOS

U019 COMUNICACIÓN PREVIA ACTIVIDADE CON OBRA OU INSTALACIÓN

U019 COMUNICACIÓN PREVIA INICIO ACTIVIDADE CON OBRA

U019 COMUNICACIÓN PREVIA INICIO ACTIVIDADE SIN OBRA

U019 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TÉCNICO REDACTOR DO PROXECTO DE ACTIVIDADE

U019 TAXA ACTIVIDADES Formulario autoliquidación O.F. N.º 10 LICAPE

U019 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TÉCNICO + PROMOTOR POR CAMBIO NON SUSTANCIAL DE ACTIVIDADE

U020 COMUNICACIÓN PREVIA TRANSMISIÓN OU CAMBIO DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADE

U022 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTA DE INICIO E REPLANTEO

U022 INSTANCIA SOLICITUD DE LICENZA DE EDIFICACIÓN

U026 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MAYOR CON PROYECTO SEN ACTIVIDADE

U026 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR CON MEMORIA SEN ACTIVIDADE

U026 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA SIMPLE SEN ACTIVIDADE

U027 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MAYOR CON PROYECTO E ACTIVIDADE

U027 BIS QUIOSCOS. COMUNICACIÓN PREVIA OBRA CON ACTIVIDADE TEMPORAL-PARCELA PRIVADA

U027 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR CON MEMORIA E ACTIVIDADE

U029 DECLARACIÓN RESPONSABLE PROMOTOR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

U029 DECLARACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO PROYECTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

U044 DECLARACIÓN RESPONSABLE REDACTOR MEMORIA OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

U044 DECLARACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO PROYECTO OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

U044 INSTANCIA SOLICITUDE OBRAS E SERVZOS DOMINIO PÚBLICO

U044 TAXA ORDENANZA FISCAL 22

U044 BIS QUIOSCOS. LICENCIA OBRA CON ACTIVIDADE TEMPORAL-DOMINIO PÚBLICO

U052 (Novo procedemento) COMUNICACIÓN PREVIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

V008 DECLARACIÓN RESPONSABLE TITULAR DE PASOS – VADOS

V008 SOLICITUDE LICENCIA DE PASOS – VADOS

V011 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TÉCNICO DO PROXECTO OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO

V011 POLICIA LOCAL INSTANCIA SOLICITUDE OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO

V011 TERRAZAS. OCUPACIÓN TEMPORAL ESPAZO USO PÚBLICO

V011 URBANISMO INSTANCIA SOLICITUDE OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO

Ir al contenido