Información municipal actualizada sobre as medidas respecto á COVID-19 aplicadas á cidade e á Administración

IMPRESOS TRIBUTARIOS

Inicio > IMPRESOS TRIBUTARIOS

IMPRESOS TRIBUTARIOS

Autoliquidación 1,5 por ciento sobre ingresos brutos de facturación

  • Propietarios de las redes de distribución (Distribuidoras) – Formato pdf
  • No propietarios de las redes de distribución (Comercializadoras) – Formato pdf
Ir al contenido