Participación acolle a todos os inscritos no Obradoiro de conversa en inglés

Os inscritos teñen que formalizar o pago os días 20 e 21 de maio no departamento de xuventude ou solicitalo por correo electrónico