Informe de morosidade 1ºTrimestre 2024

O Concello de Arteixo fai público o Informe de morosidade do 1º trimestre de 2024 elaborado polos servizos económicos