Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > O prazo de presentación de orixinais para a nova edición do Certame Manuel Murguía finaliza o 31 de xaneiro

/ O prazo de presentación de orixinais para a nova edición do Certame Manuel Murguía finaliza o 31 de xaneiro

O Concello de Arteixo, para contribuír ao desenvolvemento da narrativa galega e honrar o noso Patriarca, convoca en 2021 o 32º Certame de Narracións Breves Manuel Murguía:

 • Poderán concorrer todas as autoras e autores que o desexen cun único relato, de temática libre e escrita en lingua galega.
 • Os relatos, que deberán ser orixinais e inéditos en calquera soporte (papel, electrónico, etc.), deberán ofrecer unha extensión non inferior a 15 páxinas nin superior a 30, estar escritos polas dúas caras con letra Arial, corpo 12, con dobre espazo interlineal e tamaño DIN A4.
 • Os traballos presentaranse por cuadriplicado e baixo plica.
 • O prazo de presentación de orixinais rematará o 31 de xaneiro de 2.023.
 • Non se admitirá máis de unha obra por autor/a. Deberá enviarse sen remite e facendo constar no sobre “32º Certame de Narracións Breves Manuel Murguía” ao seguinte enderezo:Concello de Arteixo
  Praza Alcalde R Dopico nº 1
  15142 Arteixo
  A Coruña
 • Establécense tres premios: un primeiro premio dotado con 4.000,00 €, un segundo de 2.000,00 € e un terceiro de 1.000,00 €.
 • A contía dos premios inclúe o pagamento dos dereitos de autor relativos á primeira edición das obras no ámbito dun volume colectivo que poderá publicarse nos 5 anos seguintes á concesión dos galardóns.
 • O xurado, constituído por membros de recoñecida solvencia, será designado polo Concello de Arteixo e fará pública a súa decisión inapelable o 5 de maio de 2023. Adoptará os acordos por maioría de votos e reservarase o dereito de declarar desertos todos ou algúns dos premios se as obras presentadas non reuniran os méritos suficientes.
 • Os tres finalistas deberán estar presentes o día 5 de maio de 2.023 no acto de entrega para recibir os premios, salvo ausencia xustificada.

O Documento completo das bases pode consultarse neste Triptico ou no B.O.P. de 25 de novembro de 2022

Ir al contenido