Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

O concello de Arteixo levará a próxima comisión de información urbanística aprobación dos pregos para contratar a elaboración do plan xeral urbanismo do concello.

A anterior empresa de redacción non cumpriu o prazos para a presentación dos traballos necesarios para completar o plan xeral e esa situación fixo que o concello se vise obrigado a rescindir a súa contrato en 2021. Unha vez redactado o departamento de urbanismo as novas especificacións e definiu os obxectivos do novo plan, o concello ponse a concurso agora a redacción por un total de 748.000 euros. A empresa gañadora terá un prazo total de catro anos para acometer a obra, contabilizada desde a súa sinatura nun documento administrativo, e con posibilidade de prórroga por un ano máis, con suxeición ao acordo da autoridade contratante adoptado cun mínimo de dous meses antes do final da vixencia anterior, por o contrato poderá ter unha duración total de ata cinco anos incluíndo extensións.

A nova empresa poderá aproveitar os documentos realizados pola empresa anterior, que mapeou e realizou principalmente prospeccións topográficas dos núcleos de Arteixo.

Os obxectivos marcados polo concello neste novo plan xeral pasan por preservar e destacar o patrimonio natural e cultural do concello.

Desde o punto de vista ambiental, cómpre sinalar que Arteixo se rexistrou o seu litoral ata a Costa da Morte da Zona Vermella de Especial Conservación (SAC) Natura 2000 e dentro do ámbito da Reserva Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo. A escala local, as zonas verdes xestionadas polo
o municipio ronda os 250.000 m2.

As áreas recreativas son de natureza rural desde os muíños de Barreiros, Fraga e Sisalde, miradoiro do Monte de Angra, e Monticaño; e as áreas recreativas de Seixo e encoros de carácter urbano desde Meicende e Sabón, sendo os máis urbanos o paseo fluvial e o parque do río Bolaños de aproximadamente 55.000 m2 de lonxitude.

Será unha tarefa importante que o PGOM que se redacte sexa capaz de preservar e poñer en valor toda a riqueza ambiental do termo municipal cos criterios técnicos das normas ambientais actualmente en vigor.

No campo do patrimonio cultural, as normas urbanísticas actuais recollen un catálogo de monumentos e conxuntos histórico-artísticos obxecto de protección onde se atopan xacementos castrexos, arquitectura relixiosa e arquitectura civil que necesariamente debe ser actualizado para inventariar e preservar os bens que, en efecto, deban ser obxecto de protección.

Outro dos obxectivos do plan tamén pasa por ter en conta a posición estratéxica industrial que ten Arteixo. Arteixo aglutina un dos volumes empresariais e industriais máis importantes da Comunidade Autónoma Galega. As Directrices de ordenación do Territorio de Galicia (DOT) inseren ao termo municipal de Arteixo dentro dos espazos industriais da rexión da Coruña e nos seus corredores de función industrial-terciaria; todo iso grazas á boa accesibilidade que proporciona a autoestrada AG/AG-55 e a súa ligazón coa A-6.

Son tres as grandes superficies de chan industrial de Arteixo: o parque empresarial de Morás, o polígono de Sabón, que alberga da contorna do centenar de empresas onde se emprega directamente a preto de 7.500 persoas e que é onde se sitúan as instalacións centrais dunha das empresas con maior capitalización bolsista de España; e o Porto Exterior de Punta Langosteira, que cando se completen as conexións e estea plenamente operativo, ocupará unha posición privilexiada en relación coas necesidades de espazos loxísticos e industriais asociados ao porto.

A consolidación do tecido industrial existente será outro gran reto a afrontar na redacción do PXOM.

Outra prioridade do plan será o reforzo das infraestruturas que articulan o territorio e a mellora da mobilidade. É preciso sinalar a importancia das infraestruturas viarias, as enerxéticas, as de servizos e as recentemente coñecidas como infraestruturas verdes que articulan internamente o termo municipal inseríndoo na contorna da súa área de influencia.

Calquera proxecto de municipio que actúa sobre o seu patrimonio natural e os seus tecidos urbanos, debe inescusablemente prever actuacións de mantemento e reforzo das infraestruturas que ten, así como prever a súa ampliación e reforzo en base a criterios de lóxico e orgánico crecemento.

Fixar poboación no rural e modernizar os tecidos urbanos e rurais coa vivenda como eixo é outro dos obxectivos do plan. Arteixo conta con catro núcleos urbanos claramente consolidados: Meicende, Pastoriza, Vilarrodís e Arteixo. O resto de tecido construído do termo municipal está formado por núcleos rurais nacidos na súa maioría contorna a conxuntos igrexarios e con crecemento disperso, crecemento que se dá xeralmente na contorna a vías de primeira orde que articulan e comunican o municipio cos lindeiros.

Neste sentido un Plan Xeral de Ordenación Urbana non é outra cousa que un proxecto de municipio para as persoas que o habitan, motivo polo cal é a pedra angular unha correcta cualificación dos tecidos urbanos e rurais para acoller vivendas que permitan habitalas nas mellores condicións posibles.

Ir al contenido