Do 15 de setembro ao 25 de novembro de  2022, ambos inclusive, ábrese o prazo do pago voluntario da taxa de lixo correspondente ao 1º semestre de 2022.

Se antes de finalizar o plazo de pago voluntario non recibise no seu domicilio o recibo para o seu pago, ou o xustificante bancario do cargo en conta en data 29 de setembro de 2022 (nos casos de domiciliación), debe poñerse en contacto có Concello de Arteixo (Telefs: 981600009), a fin de que se facilite un duplicado do recibo, xa que pasado  o plazo de pago voluntario, os recibos impagados serán cobrados en vía executiva cos recargos pertinentes.

Ir al contenido