Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > O pleno de setembro debate as compensacións económias á empresa concesionaria da piscina polo peche da pandemia

PUBLICACIÓN

O pleno de setembro debate as compensacións económias á empresa concesionaria da piscina polo peche da pandemia

27 Sep, 2021 | NOTICIAS

O pleno municipal debate esta semana a proposta de reequilibrio económico ao que ten dereito a empresa concesionaria da piscina municipal por ter que pechar as súas instalacións durante a pandemia, o que supuxo un perxuízo económico.

A empresa realizou unha petición inicial de 210.000 euros de compensación. Os técnicos municipais conclúen, tras o estudio pertinente, que a empresa ten dereiro a recibir 92.000 euros do concello e a bonificación de catro anos do canon, que aportará a concesionaria,  que paga anualmente o concello e que ascende a 12.000 euros por ano o que suporía unha compensación global de 140.000 €

O informe técnico sinala que a empresa está amparada pola cláusula 17 que di que «de acordo co disposto no ordenamento xurídico, o concello poderá modificar por razóns de interés público as características do servizo contratado e as tarifas que deben ser aboadas polos usuarios. Cando as modificacións afecten ao réxime económico financeiro, a administración deberá compensar ao contratista de forma que se manteña o equilibrio dos supostos económicos que foron considerados como básicos na adxudicación do contrato. A administración deberá restablecer o equilibrio económico do contrato, en beneficio da parte que corresponda, nos seguintes supostos: a) cando a administración modifique, por razóns de interés público, as características do servizo contratado b) cando as actuacións da administración determinaran de forma directa a ruptura sustancial da economía do contrato e c) cando causas de forza maior determinaran de forma directa a ruptura sustancial da economía do contrato.

O informa sinala que dada a situación de pandemia que obrigou a pechar as instalacións da piscina hai que «proceder á modificación das cláusulas do contrato de contido económico para a aplicación dos seguintes acordos propostos para o restablecemento do equilibrio correspondente ao período comprendido entre o 14 de marzo de 2020 e o 21 de xuño de 2020: a) condonar o canon anual pendente de aboar ao concello de Arteixo polos exercicios que restan ata a finalización do prazo inicial do contrato vixente b) establecer unha compensación ao concesionario, por importe de 92.602,45 €

 

 

.

PODE SER DO TEU INTERESE …

Hemeroteca

Consulta todas as nosas noticias da nosa web

Logotipos

Imaxe corporativa e o seu manual de uso

Ir al contenido