Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > O Concello rexeita dúas solicitudes de reequilibrio económico por parte da concesionaria da piscina e que ascenden a máis de un millón de euros

PUBLICACIÓN

O Concello rexeita dúas solicitudes de reequilibrio económico por parte da concesionaria da piscina e que ascenden a máis de un millón de euros

26 Sep, 2023 | NOTICIAS

O concello de Arteixo rexeita a petición da empresa Aquafit Xestión de ser compensada con 632.000 euros e 426.000 euros.
Trátase dunha solicitude derivada, a primeira polo suposto lucro cesante que tivo na explotación das pistas de pádel e de tenis; e a segunda por reducir os seus ingresos durante o estado de alarma provocado pola pandemia do COVID.
O concello aceptara en 2021 outra reclamación diferente de Aquafit Xestión polo peche das instalacións que o COVID provocara e compensara á empresa con 140.000 euros (reclamou nese momento 210.000 euros) pero considera que esta nova reclamación, esta vez fundamentada no estado de alarma que non provocou o peche das instalacións, non procede.
Os dous acordos para inadmitir as reclamacións foron aprobados na comisión de asuntos de pleno que se celebrou onte no concello.
Así o concello comunicoulle a Aquafit Xestión sobre a reclamación de 632.000 euros que decidiu inadmitir a reclamación administrativa presentada pola entidade “Aquafit Xestión S. L: mediante a cal solicitan o abono de 632.352,35 euros, en concepto de indemnización por lucro cesante na explotación das pistas de pádel e tenis. “A carencia de fundamento da solicitude, que pretende o recoñecemento de dereitos non previstos no ordenamento xurídico nin na documentación reguladora do contrato en vigor. A petición formulouse pola empresa prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido para iso, que non é outro que a solicitude de modificación contractual ao amparo do establecido na cláusula 70 do PCAP e arts. 106 e 211 do RDL 3/2011 e art. 97 do RDL 1098/2001 do 12 de outubro, a condición de que se deren e existise un dano causado ao contratista non encuadrable dentro do principio de risco e ventura inherente á concesión. O anteriormente exposto conleva que os acordos que se ditasen neste momento pola Administración respecto a a petición de indemnización por lucro cesante formulada por Aquafit, S.L. adoecesen de vicio de nulidade de pleno dereito”.
Noutro acordo o concello tamén decide “desestimar a reclamación administrativa por importe de 426.009,45 euros (máis intereses que se devindiquen), presentada pola entidade “Aquafit Xestión, S.L.U. correspondente á solicitude de restablecemento do equilibrio económico do contrato de “Xestión, explotación e mantemento do complexo deportivo dá piscina municipal e instalacións anexas do Concello de Arteixo” ao non darse ou suposto de feito que posibilita a reclamación formulada , por non existir durante ou período sinalado pola reclamante, unha imposibilidade, nin total nin parcial, dunha parte diferenciada para a execución do contrato, polo que non procede ou suposto de feito que orixina a aplicación do art. 34 do RDL 8/2020, nin conseguintemente a reclamación formulada con base non mesmo, nin procede, en consecuencia, entrar a valorar ou importe dá cantidade reclamada, ao estar esta supeditada á estimación dá reclamación”.

PODE SER DO TEU INTERESE …

Hemeroteca

Consulta todas as nosas noticias da nosa web

Logotipos

Imaxe corporativa e o seu manual de uso

Ir al contenido