Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > O 1 de marzo abre o prazo de admisión nos centros escolares para o próximo curso

/ O 1 de marzo abre o prazo de admisión nos centros escolares para o próximo curso

Este procedemento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así coma o alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato que desexe cambiar de centro escolar.

CALENDARIO

Do 1 ao 21 de marzo: Presentación das solicitudes de admisión

Antes do 25 de abril: Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido

Antes do 15 de maio: publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido

Do 20 ao 30 de xuño: Formalización da matrícula  no centro en Educación Infantil e Primaria

INSTRUCCIÓNS

A solicitude de admisión de alumnado tramitase mediante a aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado). Os formularios poden cumprimentarse na aplicación ou ser descargados e cumprimentados de forma manual. Tamén se poden descargar na da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal), e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (http://www.edu.xunta.gal/portal).

A solicitude será única e pódese presentar de forma presencial no centro educativo, que a rexistrará, ou de forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado.

A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade ou representantes legais.

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos/as proxenitores/as, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

No suposto de alumnado afectado por violencia de xénero non será esixible o previsto no parágrafo anterior

Cada solicitude pode conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.

 DOCUMENTACIÓN

 • Impreso de solicitude que pode recollerse no propio centro educativo ou acceder a el desde a aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ e cubrilo telematicamente, imprimir e presentar no propio centro educativo ou ben cubrilo telematicamente e asinalo na Sede Electrónica
 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/a alumno/a (libro de familia ou DNI)
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso
 • Se solicitan unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición

 

CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DO TERMO MUNICIPAL DE ARTEIXO

Escolas de Educación Infantil

 • EEI Barrionovo. Praza da escola, 1. 15140. Pastoriza. Tlf 696846412
 • EEI Vilarrodís. Rúa Carlos Maside, 16. 15141. Vilarrodís.Tlf 616466312
 • EEI Larín. Lg Casanova, 3. 15144. Larín. Tlf 981606212
 • EEI Lagoa. Lg da Lagoa, 16. 15144. Sorrizo. Tlf 981646930
 • EEI Rorís. Lg Rorís, 12. 15144. Armentón. Tlf 981640238

Centros de Educación Infantil e Primaria

 • CEIP Arteixo. Avda. Arsenio Iglesias, 33 B. 15142. Arteixo. Tlf 981641284
 • CEIP Ponte dos Brozos. Avda. Arsenio Iglesias, parcela 34. 15142. Arteixo. Tlf 881960506
 • CEIP Galán. Rúa Miguel de Cervantes, 21. 15141. Oseiro. Tlf 881880903
 • CEIP San Xosé Obreiro. Travesía de Meirás, s/n. 15008. Meicende. Tlf 881880214

 Normativa aplicable:

 • Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013) Corrección de erros (DOG 24/04/2013)
 • Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 01/02/2017)
 • Orde de 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 22/12/2020)
 • Decreto 13/2022, de 3 de febreiro (DOG 11/02/2022)
Ir al contenido