Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Instrucción de regulación de usos

PUBLICACIÓN

Instrucción de regulación de usos

24 May, 2021 | NOTICIAS, TABOLEIRO DE ANUNCIOS

En data 05/05/2021 mediante Decreto de Alcaldía número 1159/2021, con asunto “INSTRUCIÓN EN RELACIÓN COS USOS RECOLLIDOS NAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DE ARTEIXO APROBADAS POLO PLENO DA CORPORACIÓN O 8/04/1995 E DEFINITIVAMENTE POLA COMISIÓN PROVINCIAL URBANISMO O 4/05/1995,  RESOLVEUSE:

“PRIMEIRO.- Para o público coñecemento, publicar a non aplicación do apartado 4 do fascículo III, REGULACIÓN DOS USOS, páxs. 3792 á 3862 da publicación do BOP núm. 69 do 26/03/2008, Normas subsidiarias do Concello de Arteixo, someténdose á lexislación sectorial aplicable en vigor en cada momento.

SEGUNDO.- Publicar a presente instrución no Boletín Oficial da Provincia e na páxina Web do Concello de Arteixo para o público coñecemento do contido.”

Dando cumprimento ao resolto, publicouse a Instrución polos seguintes medios:

  • Anuncio no BOP de A Coruña nº 95 o día 21/05/2021:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/21/2021_0000004206.pdf.

  • Sede electrónica de Arteixo o día 21/05/2021:

https://sede.arteixo.org/opencms/es/informacion/tablon/2021/ANUNCIO_PROG_20210521100015093.html.

  • Publicación de Anuncio do BOP no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello o día 21/05/2021.

En Arteixo, asinado dixitalmente polo Concelleiro delegado de Urbanismo e Patrimonio, D. Luís Alberto Castro Calvete no exercicio das competencias que lle foron conferidas na Resolución da Alcaldía nº 1546/2020 de data 10 de xullo do 2020, modificada pola Resolución n.º 3056/2020 de 18 de decembro do mesmo ano.

Ligazóns:

Publicación na sede electrónica

 

PODE SER DO TEU INTERESE …

Hemeroteca

Consulta todas as nosas noticias da nosa web

Logotipos

Imaxe corporativa e o seu manual de uso

Ir al contenido