Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

/ Normativa

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fondos Next Generation EU

REGULAMENTO (UE) 2020-2094 DO CONSELLO do 14 de decembro de 2020 polo que se establece un Instrumento de Recuperación da Unión Europea para apoiar a recuperación tras a crise da COVID-19.Lei 9-2017, do 8 de novembro, de

Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014-23-UE e 2014-24-UE.

Lei 38-2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Orde HFP-1030-2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Orde HFP-1031-2021, do 29 de setembro para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos.

Lei 38-2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

REGULAMENTO (UE) 2021-240 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 10 de febreiro de 2021 polo que se establece un instrumento de apoio técnico.

Regulamento (UE) 2021-241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Ir al contenido