Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Concesión definitiva de axudas a libros e material didáctico.

/ Concesión definitiva de axudas a libros e material didáctico.

A concellaría de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación publica as listaxes  definitivas de axudas ao estudo liña 2 para libros e material didáctico no curso 2021/2022  aprobadas en  Xunta de Goberno Local de data 21 de abril de 2022.

As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición contra o presente acordo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, perante o mesmo órgano que o ditou.

 A publicación realízase aplicando o contido da LOPDGDD sobre a fixación de regras e sobre o uso de datos persoais identificativos das persoas interesadas nas publicacións de actos administrativos.

  • No caso de DNI, publicaranse os díxitos que no formato ocupen as posicións cuarta, quinta, sexta e sétima (Ex: Formato 12345678X / Datos publicados: ***4567**)
  • No caso de NIE, publicaranse os díxitos que no formato ocupen as posicións cuarta, quinta, sexta e sétima, evitando o primeiro carácter alfabético (Ex.: Formato L1234567X / Datos publicados ****4567*)

 

Ir al contenido