Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Concesión definitiva de axudas a libros e material didáctico.

/ Concesión definitiva de axudas a libros e material didáctico.

A concellaría de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación publica as listaxes  definitivas de axudas ao estudo liña 2 para libros e material didáctico no curso 2021/2022  aprobadas en  Xunta de Goberno Local de data 21 de abril de 2022.

As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición contra o presente acordo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, perante o mesmo órgano que o ditou.

 A publicación realízase aplicando o contido da LOPDGDD sobre a fixación de regras e sobre o uso de datos persoais identificativos das persoas interesadas nas publicacións de actos administrativos.

  • No caso de DNI, publicaranse os díxitos que no formato ocupen as posicións cuarta, quinta, sexta e sétima (Ex: Formato 12345678X / Datos publicados: ***4567**)
  • No caso de NIE, publicaranse os díxitos que no formato ocupen as posicións cuarta, quinta, sexta e sétima, evitando o primeiro carácter alfabético (Ex.: Formato L1234567X / Datos publicados ****4567*)

 

Ir al contenido