Uxes, Souto e Freán poderán sufrir cortes puntuais no suministro de auga por obras de mellora na rede

SUMARTE (Servizos Urbanos Municipais de Arteixo) anuncia un corte no suministro de auga entre o 15 de o 21 de abril próximos Será entre as 23.00h e as 07.00h aproximadamente. O corte débese a traballos que se levan a cabo para acometer melloras na rede xeral A...