Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Aquafit demanda ao concello de Arteixo tras negarse o municipio para pagarlles 426.000 euros por unha suposta redución de ingresos

PUBLICACIÓN

Aquafit demanda ao concello de Arteixo tras negarse o municipio para pagarlles 426.000 euros por unha suposta redución de ingresos

2 Feb, 2024 | NOTICIAS

A concesionaria que xestiona o compejo deportivo municipal que alberga piscinas, ximnasios e pistas de tenis e pádel no núcleo de Arteixo, Aquafit, iniciou un proceso contencioso-administrativo contra o concello de Arteixo debido a que o municipio se negou pagarlle 426.000 euros por unha supesta baixada dos seus ingresos.
O concello rexeitara por vía administrativa dúas peticións da empresa Aquafit Xestión de ser compensada con 632.000 euros e 426.000 euros, respectivamente, por dúas causas diferentes: a primeira polo suposto lucro cesante que tivo na explotación das pistas de pádel e de tenis, e a segunda por reducir os seus ingresos durante o estado de alarma provocado pola pandemia do COVID. O concello aceptara no 2021 outra reclamación diferente de Aquafit Xestión polo peche das instalacións que o COVID provocara e compensara á empresa con 140.000 euros (reclamou nese momento 210.000 euros) pero considera que esta nova reclamación, esta vez fundamentada no estado de alarma que non provocou o peche das instalacións, non procede.
Así o concello comunicou o ano pasado a Aquafit Xestión sobre a súa reclamación de 632.000 euros que decidira inadmitir a reclamación administrativa en concepto de indemnización por lucro cesante na explotación das pistas de pádel e tenis. “A carencia de fundamento da solicitude, que pretende o recoñecemento de dereitos non previstos no ordenamento xurídico nin na documentación reguladora do contrato en vigor. A petición formulouse pola empresa prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido para iso, que non é outro que a solicitude de modificación contractual ao amparo do establecido na cláusula 70 do PCAP e arts. 106 e 211 do RDL 3/2011 e art. 97 do RDL 1098/2001 do 12 de outubro, a condición de que se deren e existise un dano causado ao contratista non encuadrable dentro do principio de risco e ventura inherente á concesión.
O anteriormente exposto convella que os acordos que se ditasen neste momento pola Administración respecto a a petición de indemnización por lucro cesante formulada por Aquafit, S.L. adoecesen de vicio de nulidade de pleno dereito”. Noutro acordo o concello tamén decidiu “desestimar a reclamación administrativa por importe de 426.009,45 euros (máis intereses que se devindiquen), presentada pola entidade “Aquafit Xestión, S.L.U. correspondente
á solicitude de restablecemento do equilibrio económico do contrato de “Xestión, explotación e mantemento do complexo deportivo dá piscina municipal e instalacións anexas do Concello de Arteixo” ao non darse o suposto de feito que posibilita a reclamación formulada , por non existir durante ou período  sinalado pola reclamante, unha imposibilidade, nin total nin parcial,dunha parte diferenciada para a execución do contrato, polo que non procede ou
suposto de feito que orixina a aplicación do art. 34 do RDL 8/2020, nin conseguintemente a reclamación formulada con base non mesmo, nin procede, en  consecuencia, entrar a valorar ou importe dá cantidade reclamada, ao estar esta supeditada á estimación dá reclamación”. Agora Aquafit reclama ese diñeiro a través dun contencioso-administrativo.
Ir al contenido