Aberto o prazo para o pago voluntario do segundo semestre de 2021 da taxa do lixo

Inicio > Aberto o prazo para o pago voluntario do segundo semestre de 2021 da taxa do lixo

O segundo semestre da taxa do lixo correspondente ao ano 2021 poderá pagarse, en prazo voluntario, ata o `próximo 26 de maio.

Se antes de finalizar o plazo de pago voluntario non recibise no seu domicilio o recibo para o seu pago, ou o xustificante bancario do cargo en conta en data 29 de marzo de 2022 (nos casos de domiciliación), debe poñerse en contacto có Concello de Arteixo, no teléfono 981600009, a fin de que se facilite un duplicado do recibo, xa que pasado o plazo de pago voluntario, os recibos impagados serán cobrados en vía executiva cos recargos pertinentes.

Ir al contenido