Skip to main content

Aprobación Inicial do Proxecto de Equidistribución da UA-8.

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 27 de agosto de 2020, acordouse aprobar inicialmente o proxecto de equidistribución da UA 8, asinado polo arquitecto don Ángel Luís Monteoliva Díaz e a avogada dona Blanca Monteoliva Pereira.

Subscribe to Novas de Turismo