Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Programa Kit Digital - Axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento I - 2022

/ Programa Kit Digital – Axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento I – 2022

Data de publicación: 26 de febreiro de 2022

Data de inicio solicitude: 15 de marzo de 2022

Data de remate solicitude: 15 de setembro de 2022

Obxecto

As subvencións reguladas e convocadas por esta resolución teñen por obxecto promover a mellora da competitividade e o nivel de madurez dixital das empresas e persoas en situación de autoemprego comprendidas no Segmento I.

Características da axuda

As axudas («bono digital») desta Convocatoria teñen a consideración de subvención directa e consistirán en disposicións dinerarias destinadas a financiar a adopción de solucións de dixitalización dispoñibles no mercado cuxas referencias se atopen accesibles no Catálogo de Solucións de Dixitalización do Programa Kit Dixital, regulado no artigo 12 das Bases Reguladoras.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas empresas (segundo o establecido no Anexo I do Regulamento (UE)  n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado) e persoas en situación de autoemprego, cuxo domicilio fiscal estea situado en territorio español, comprendidas no Segmento I (Pequenas empresas entre 10 e menos de 50 persoas empregadas) que establece o artigo 7.2 das Bases Reguladoras.

Bases reguladoras

Extracto Convocatoria

Sede electrónica

Ir al contenido