Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Procedemento inscrición actividades extraescolares curso 2021/2022

/ Procedemento inscrición actividades extraescolares curso 2021/2022

Desde as Concellarías de Deportes e Educación damos a coñecer o procedemento de inscrición no Programa de Actividades Extraescolares para o vindeiro curso 2021/2022.

Os prazos que rexerán o procedemento de renovación e inscrición son:


Renovación de prazas

Aquelas persoas que xa estiveron inscritas no Programa de Actividades Extraescolares no curso 2020-2021, no caso das actividades DEPORTIVAS non se procederá á renovación por estar estas limitadas e procédese a realizar unha oferta normalizada, e no caso das EDUCATIVAS, o procedemento é o seguinte:

 • Prazo: Do 23 ao 29 de xullo, entregando o xustificante de pago antes das 14.00 h do 29 de xuño.
 • Lugar:
  • Na oficinas do Servizo Municipal de Educación, en horario de atención ao público (de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas)
  • Solicitándoo a través do correo electrónico educacion@arteixo.org, indicando nome, apelidos, DNI e grupo no que se atopa inscrito/a e solicita a renovación.

 Segundo o artigo 8 da ordenanza nº 34 “prezo público pola prestación de servizos socioculturais, educativos, deportivos, recreativos e outros análogos”

ARTIGO 8. Normas de xestión. 1. A non asistencia ás actividades contempladas nesta ordenanza non xerará ao obrigado ao pagamento, dereito de devolución dos prezos abonados, agás que se produza algunha das seguintes situacións:

 1. a) Que a actividade, obradoiro ou taller, tivera alteracións na súa organización, por causas imputábeis a Administración.
 2. b) Que a actividade, obradoiro ou taller non chegara a desenvolverse por causas imputábeis a esta Administración.

Novas inscricións

 • Prazo de preinscrición: do 1 ao 15 de agosto
  • O impreso de preinscrición poderase recoller nas oficinas do Servizo Municipal de Deportes ou Educación; ou descargalo na páxina web municipal arteixo.org. Deberase entregar nas oficinas do Servizo Municipal de Deportes ou Educación, en horario de atención ao público (de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas). Do mesmo xeito poderase enviar á dirección deportes@arteixo.org e educacion@arteixo.org.
  • No caso que o número de solicitudes supere ao das prazas ofertadas, terá lugar un sorteo público procedéndose á asignación de prazas a partir da primeira letra do primeiro apelido, tendo preferencia as persoas empadroadas no Concello de Arteixo.
 • Exposición de persoas preinscritas: A partir do 17 de agosto na páxina web municipal.
 • Sorteo público: 19 de agosto ás 11:00 h no Pazo dos Deportes de Arteixo
 • Exposición da listaxe de persoas admitidas: A partir do 20 de agosto na páxina web municipal
 • Prazo de matrícula: As persoas admitidas terán un prazo (23 ao 27 de agosto) para formalizar a matrícula de cada actividade, debendo entregar o xustificante de pagamento, exclusivamente no Servizo Municipal de Deportes ou Educación. No caso contrario, procederase á anulación da praza.
 • Deberán achegarse os seguintes documentos:
  • Folla de inscrición.
  • Recibo de pago.
 • De quedaren prazas libres, seguirán facéndose inscricións a partir do un de setembro.
 • Lembramos que o calendario de actividades rexerase co establecido pola Consellería de Educación, coas vacacións de Nadal, Entroido e Semana Santa.
 • Pódese efectuar o pago do prezo público nas entidades bancarias habituais ou a través do TPV virtual na páxina web municipal (https://arteixo.org/servizos/pagos-online).

Outras consideracións

 • Comezo das actividades: Primeiro día lectivo do curso para o alumnado que teña formalizada a inscrición.
 • Inscricións
  • Actividades deportivas: Servizo Municipal de Deportes (Complexo Deportivo Municipal de Arteixo) de luns a venres de 09.00 a 14.00 h. Teléfono: 981659172
  • Actividades educativas: Departamento de Educación (Av dos Bosques 16),de luns a venres de 09.00 a 14.00 h. Teléfono: 981647294.
 • Número de prazas limitadas. Precísase un número mínimo de 5 participantes para levar a cabo a actividade
 • Servizos complementarios. Ocioteca: dirixida só para o alumnado que empregue regularmente o servizo de comedor ou transporte escolar e asista a algunha actividade extraescolar o día no que solicita a inscrición na ocioteca. É obrigatorio facer unha inscrición previa.
 • Prezo Público e forma de pago: determinado pola ordenanza fiscal número 34 ou normativa que a substitúa. O prezo público pode ser obxecto de redución segundo as circunstancias socioeconómicas da unidade familiar.
 • Formas de pago:
  • Abonar o importe total nun só pago: xunto coa inscrición.
  • Abonar en dous prazos (cando o prezo a aboar por alumno sexa superior a 50 €)
   • Xunto coa inscrición: 50 %
   • 1-20 febreiro: 50%
  • A baixa na actividade ao longo do curso non exime do pago do segundo prazo.
  • Importante: en aplicación das normativas dos centros, queda terminantemente prohibida a permanencia no recinto escolar das persoas acompañantes do alumnado que asiste á actividade.


Circulares:

Ir al contenido