Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

O Concello de Arteixo por Resolución de Alcaldía nº 2251/2020 de 2 de outubro de 2020, inicia proceso de selección

polo procedemento de concurso, para cobertura temporal dos postos de traballo pertencentes ao persoal de limpeza de

centros municipais e outros de competencia municipal (limpador/a), persoal laboral, a través da creación dunha Bolsa de

traballo de persoal de limpeza (limpador/a) do Concello de Arteixo.

As bases están a disposición dos/as interesados/as no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e, complementariamente,

na web municipal.

As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo, empezarán a contar, no prazo de 10 días hábiles, contados

dende o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña.

 

Ir al contenido