Modificación na determinación de persoal eventual

O Departamento de Persoal da conta da publicación no BOP da Modificación na determinación de persoal eventual Publicación no BOP