UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Unha Maneira de facer Europa

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha Maneira de facer Europa

Inicio > Información > FONDOS FEDER > XESTIÓN > MEDIDAS ANTIFRAUDE

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

O obxectivo básico deste Plan de medidas antifraude na xestión de fondos europeos é permitir ao Concello de Arteixo garantir que os fondos correspondentes ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (en diante PRTR) que vai xestionar e executar utilízanse de conformidade coas normas aplicables á prevención, a detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses. Para iso documéntase unha estratexia dirixida a alcanzar un modelo de organización que integra os principios de responsabilidade, transparencia, optimización de recursos, cumprimento, integridade e xestión por obxectivos, así como o seu seguimento e control, no marco da Orde HFP/1030/2021 do 29 de setembro de 2021.

INFORMACIÓN

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Plan de Medidas Antifraude ( PMA) do Concello de Arteixo

ir

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Declaración institucional do Concello de Arteixo en materia antifraude.

ir

ESPAZO DE DENUNCIAS

Espazo de Denuncias – Plan Antifraude do Concello de Arteixo

Ir al contenido