UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Unha Maneira de facer Europa

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha Maneira de facer Europa

Inicio > Información > FONDOS FEDER

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL 2014-2020

Unha maneira de facer Europa

O «Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)» é un instrumento financeiro da Comisión Europea que ten como finalidade a axuda para o desenvolvemento económico das rexións da Unión Europea. Estes fondos son subvencionados a fondo perdido, e xestiónanos directamente as administracións públicas (central, autonómica e local). Cada unha delas terá unha cota de fondos asignado a priori para realizar proxectos na zona.

Ir al contenido