Ir o contido principal

Axudas do Programa do bono das persoas autónomas

Orde do 11 de xullo de 2017 da Consellería de Economía, Emprego e  Industria, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas (DOG núm. 144 de 31.07.2017).

Beneficiarios/as
Persoas traballadoras autónomas cunha antigüidade superior aos 42 meses, cun rendemento neto reducido anual de actividades económicas inferior aos 30.000 € e facturación mínima anual de 12.000 € (IVE incluído).

Axuda

Mellorar a competitividade empresarial e profesional mediante o pagamento anticipado de 3.000 €, para sufragar os gastos nos seguintes servizos:

- profesionalización,

- desenvolvemento estratéxico,

- calquera outro gasto dirixido a mellora da competitividade.

Prazo de solicitudes

Dende o 01.08.2017 ao 31.08.2017, obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

Ligazóns: