Pasar al contenido principal

Publicacións e comunicacións en diarios oficiais

Concello de Arteixo 02

 

A información de publicacións e comunicacións en diarios oficiais, desde o pasado 6 de xullo de 2017, pódense consultar en:

http://80.36.236.124/index.html/?q=node/4856,  ata que se actualice na nova web