Ir o contido principal

Exposición-Información pública

Relación de instrumentos de Planeamento que se someten ao trámite de información pública tras seren aprobados inicialmente, coa finalidade de que por parte dos cidadáns se podan formular as alegacións que se consideren oportunas