Ir o contido principal

Obra Menor

Concello de Arteixo 02

  • Comunicación previa de obra menor

  • Solicitude de licenza de obra menor.

  • Solicitude de replanteo das obras

  • Solicitude de visita de comprobación.

  • Solicitude de ver expedientes e outras informacións

  • Renuncia ao incremento de valor expropiatoria fora de ordenación