Ir o contido principal

Perfil do contratante

  • Nome do Departamento ou órgano de dependencia: Departamento de Contratación
  • Nome do Órgano de Contratación: Concello de Arteixo
  • CIF: P1500500B

Enderezo postal

  • Nome da rúa: Praza Alcalde Ramón Dopico, 1
  • Código postal: 15142
  • Poboación: Arteixo
  • País: España

Contacto

Perfil do contrante histórico

Os datos do perfil do contrante de data anterior ao 6 de xullo de 2017 pódense consultar en: http://80.36.236.124/index.html/?q=perfil

 

Perfil do contratante para expedientes aprobados a partir de novembro de 2017

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante  Perfil do contratante dos órganos de contratación do Concello de Arteixo aloxados na Plataforma de Contratación do Sector público 

Adxudicacións

Servizo de axuda no fogar

O Departamento de contratación do Concello de Arteixo fai pública a adxudicación do contrato para o "Servizo de axuda no fogar". 

Contratacións en curso

Contratacións programadas