Ir o contido principal

Subvencións para promover o autoemprego das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes

Resolución do 24 de marzo do 2018 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº66, de 5 de abril de 2018.

Obxecto:

A finalidade deste programa é promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus familiares (cónxuxe e fillos).

Gastos subvencionables:

Gastos de establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Prazo:

O prazo de solicitude das subvencións será do 6 de abril de 2018 ao día 28 de setembro de 2018.

 

Enlace DOGA

 

Máis información:

CONCELLO DE ARTEIXO

Concellería de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº 981640572