Ir o contido principal

Axudas a prol da contratación e a formación das mulleres desempregadas

Beneficiarios/as
 

Persoas empregadoras e empresas que contraten a mulleres desempregadas por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo de Galicia.

Tipos (compatibles)

1.- Bono de contratación indefinida inicial por conta allea de mulleres desempregadas realizadas entre o 01.01.2018 e o 30.09.2018.

2.- Bonos de formación, para que as beneficiarias da liña anterior melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

 

Prazo de solicitudes

Prazo xeral: ata o 30 de setembro de 2018. As contratacións subvencionables realizadas entre o 01.01.2018 e o 27.06.2018: ata o 27.08.2018. As contratación subvencionables realizadas a partir do 28.06.2018: dous meses desde a contratación. 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

Máis información en:


CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

Ligazóns: