Ir o contido principal

Axudas de apoio a realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial na provincia de A Coruña

Resolución nº2018/9135 da Deputación de A Coruña, publicada no BOP nº55 do 21.03.2018, e nº63 do 04.04.2018.

Obxecto:

Realización de actividades e/ou actuacións de consultoría, titorización, formación e/ou mentorización relacionadas coa mellora ou implantación de medidas de responsabilidade social empresarial, márketing e comunicación, e expansión de mercados.

Contías:

Ata un 80% do gasto realizado, cun mínimo de 2.500 € e un máximo de 6.000 €.

Prazo:

O prazo de solicitude será do 5 de abril de 2018 ao día 26 de abril de 2018, a través da plataforma SUBTEL

Enlace BOP e publicación BDNS